fbpx

28-29 มี.ค. 67 นักสื่อสารดิจิทัล (Digital Communicator)

จัดการข้อมูล Big Data เสริมด้วย Marketing Automation เพิ่มพลัง IO สร้างความได้เปรียบการแข่งขัน ปลุกสัมพันธ์ผู้บริโภคดิจิทัล สื่อสารให้โดนใจด้วยกลยุทธ์ช่องทางที่ทันสมัย ด้วยหลักสูตร นักสื่อสารดิจิทัล

admin

November 7, 2023

16 ก.พ. 67 นักปั้นไอเดียสร้างสรรค์แคมเปญสื่อสาร รุ่นที่ 2 (Creative Power for Comm. Campaign)

ความคิดสร้างสรรค์ฝึกฝนกันได้ เรียนรู้เทคนิคและกลยุทธ์ ปลุกไอเดียเพื่อออกแบบแคมเปญสื่อสารล้ำๆ ด้วยหลักสูตรนี้

admin

October 19, 2023

14 ธ.ค. กฎหมายสื่อสารเพื่อนักสื่อสารและประชาสัมพันธ์ (Communications Law) ตอนที่ 3

การทำความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมายสื่อสารหรือพระราชบัญญัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จะช่วยให้นักประชาสัมพันธ์สื่อสารได้อย่างถูกต้อง ถูกจริยธรรม และถูกกฎหมาย รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎหมายยังเป็นการแสดงความเคารพและความรับผิดชอบต่อผู้ใช้บริการ ผู้ให้บริการ และผู้ให้ข้อมูล ทำให้องค์กรได้รับความไว้วางใจและความเชื่อถือจากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอีกด้วย

admin

September 29, 2023

25-26 ม.ค. 67 นักบริหารสื่อสารภาวะวิกฤต ยุค AI รุ่นที่ 2 (Crisis Comm Master 2024)

วิกฤตร้อนปี 2024 ความขัดแย้ง เข้าใจผิด การนำเสนอข้อมูลเท็จ ข้อมูลบิดเบือน สื่อหลากหลายร่วมทัวร์กระหน่ำ สื่อหลักนำกระแส นักสื่อสารและประชาส้มพันธ์ต้องปรับกระบวนการและวิธีคิด เพื่อจัดการประเด็นปัญหาและสื่อสารภาวะวิกฤตให้ทันต่อยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลง

admin

September 29, 2023

23 พ.ย. กฎหมายสื่อสารเพื่อนักสื่อสารและประชาสัมพันธ์ (Communications Law) ตอนที่ 2

การทำความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมายสื่อสารหรือพระราชบัญญัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จะช่วยให้นักประชาสัมพันธ์สื่อสารได้อย่างถูกต้อง ถูกจริยธรรม และถูกกฎหมาย รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎหมายยังเป็นการแสดงความเคารพและความรับผิดชอบต่อผู้ใช้บริการ ผู้ให้บริการ และผู้ให้ข้อมูล ทำให้องค์กรได้รับความไว้วางใจและความเชื่อถือจากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอีกด้วย

admin

September 28, 2023

3 พ.ย. กฎหมายสื่อสารเพื่อนักสื่อสารและประชาสัมพันธ์ (Communications Law) ตอนที่ 1

การสื่อสารเป็นส่วนสำคัญของงานของนักประชาสัมพันธ์ ซึ่งต้องรับผิดชอบในการสร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างองค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนั้น นักประชาสัมพันธ์จึงต้องเข้าใจและปฏิบัติตามพระราชบัญญัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร เพื่อป้องกันความขัดแย้ง ความเสียหาย หรือความรับผิดชอบทางกฎหมายที่อาจเกิดขึ้น

admin

September 27, 2023

26 ต.ค. นักสื่อสารการเงิน สร้างมูลค่า แก้วิกฤต (Super Financial Communication Management)

เรื่องเงิน ๆ ทอง ๆ เป็นเรื่องใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อองค์กรมีความจำเป็นต้องสื่อสารด้านการเงินไปยังกลุ่มนักลงทุนหรือกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ จะบริหารจัดการหรือวางแนวทางอย่างไร เรียนรู้แบบ Shortcut 6 ชั่วโมง ตอบโจทย์เป้าหมายองค์กร แถมแนวทางแก้วิกฤตที่อาจเกิดขึ้นจากวิทยากรประสบการณ์ตรง

admin

August 23, 2023

19 ต.ค. เทคนิคการเขียนแบบพีอาร์มือโปร รุ่นที่ 2 (Writing Mastery)

สูตรลับ + ทางลัด + AI ช่วยเขียนแบบมือโปร ไม่ต้องจบนิเทศฯ ก็เขียนได้เป๊ะ อัดแน่นเทคนิค 6 ชั่วโมง ในหลักสูตร เทคนิคการเขียนแบบพีอาร์มือโปร รุ่นที่ 2 (Writing Mastery) ตอบโจทย์ภาพลักษณ์ ตรงเป้าหมาย แถมแก้วิกฤต

admin

August 8, 2023

18 ส.ค. เปิดไอเดียล้ำ ปั้นเรื่องราวและแคมเปญ (Creative Power for Storytelling and Campaign)

ความคิดตัน หมดมุก  ไม่ Creative ความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาได้ เปิดไอเดียล้ำๆ กับหลักสูตรนี้ เพราะข้อมูลข่าวสารและกระแสต่างๆ เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว องค์กรต้องพัฒนา “ความคิดสร้างสรรค์” ให้สื่อสารเรื่องราวอย่างมีโดดเด่น และสร้างสรรค์แคมเปญสื่อสารให้ตราตรึงใจกลุ่มเป้าหมาย อันเป็น หัวใจสำคัญ ของการสื่อสารในปัจจุบัน

admin

June 22, 2023
1 2 3