fbpx

ศูนย์ขับเคลื่อนฯ ป.ป.ท. ปลุกพลัง AI สู่การสื่อสารยุคใหม่

ในยุคที่ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และนวัตกรรมเทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาและการบริหารงานของภาครัฐ ศูนย์ขับเคลื่อนการบริการภาครัฐสำหรับนักลงทุนและชาวต่างชาติของสำนักงาน ป.ป.ท. ได้จัดกิจกรรมสัมมนาเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารเชิงกลยุทธ์และการใช้ AI ให้กับบุคลากรของสำนักงาน ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ โดยมีวิทยากรจากเอพีอาร์ อบรมสัมมนา นายสราวุธ บูรพาพัธ ผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารสมัยใหม่ มาร่วมแชร์ประสบการณ์และเทคนิคการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพในงานบริการภาครัฐ

APR Training

May 14, 2024

บางจาก ปลุกพลัง AI ทีมสื่อสารและการตลาด มุ่งพัฒนาทักษะยุคใหม่

กลุ่มบริษัทบางจาก ได้จัดงานสัมมนาเพื่อพัฒนาทักษะและความรู้ด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) ให้กับทีมสื่อสารและการตลาด ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความตระหนักและความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งาน AI ในสาขาสื่อสารและการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ

APR Training

March 22, 2024

1-2 ส.ค. 67 นักสื่อสารดิจิทัล (Digital Communicator)

จัดการข้อมูล Big Data เสริมด้วย Marketing Automation เพิ่มพลัง IO สร้างความได้เปรียบการแข่งขัน ปลุกสัมพันธ์ผู้บริโภคดิจิทัล สื่อสารให้โดนใจด้วยกลยุทธ์ช่องทางที่ทันสมัย ด้วยหลักสูตร นักสื่อสารดิจิทัล

APR Training

March 11, 2024

31 พ.ค. 67 AI for Public Relations : เทคนิคการใช้ AI เพื่องานประชาสัมพันธ์

สุดยอดเคล็ดลับประชาสัมพันธ์ยุคเอไอ! เรียนรู้เทคนิค Generative AI และ AI Tools ต่างๆ เพื่อยกระดับงานประชาสัมพันธ์ไปอีกขั้น โดยไม่จำเป็นต้องเชี่ยวชาญ เพราะหลักสูตรนี้ มีเครื่องมือ AI for Public Relations ที่สามารถใช้งานได้ฟรี* ไม่เชื่อ? มาลองดูเองว่า AI จะช่วยสร้างสรรค์งานได้อย่างน่ามหัศจรรย์เช่นไร! พลิกโฉมประชาสัมพันธ์ด้วย AI ได้ใน 1 วัน

APR Training

March 11, 2024

รายชื่อผู้ผ่านการรับรองหลักสูตร นักปั้นไอเดียสร้างสรรค์แคมเปญสื่อสาร รุ่นที่ 2 (Creative Power for Comm. Campaign)

รายนามผู้ได้รับวุฒิบัตรรับรองคุณภาพ Accreditation Program: Expert and Specialist รายชื่อผู้ผ่านการรับรองหลักสูตร นักปั้นไอเดียสร้างสรรค์แคมเปญสื่อสาร รุ่นที่ 2 (Creative Power for Comm. Campaign) วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567

APR Training

February 17, 2024

ก.ล.ต. พัฒนาศักยภาพการบริหารสื่อสารภาวะวิกฤต พร้อมรับมือประเด็นต่างๆ ในยุคดิจิทัล

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) จัดอบรมพัฒนาทักษะด้านการสื่อสาร “การบริหารสื่อสารภาวะวิกฤต” เพื่อให้สามารถบริหารจัดการประเด็นหรือโอกาสการเกิดวิกฤตต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมในโลกยุคดิจิทัล วิทยากรโดย สราวุธ บูรพาพัธ ที่ปรึกษาด้านการสื่อสารเชิงกลยุทธ์

APR Training

January 31, 2024

23-24 พ.ค. 67 นักบริหารสื่อสารภาวะวิกฤต ยุค AI รุ่นที่ 2 (Crisis Comm Master 2024)

วิกฤตร้อนปี 2024 ความขัดแย้ง เข้าใจผิด การนำเสนอข้อมูลเท็จ ข้อมูลบิดเบือน สื่อหลากหลายร่วมทัวร์กระหน่ำ สื่อหลักนำกระแส นักสื่อสารและประชาส้มพันธ์ต้องปรับกระบวนการและวิธีคิด เพื่อจัดการประเด็นปัญหาและสื่อสารภาวะวิกฤตให้ทันต่อยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลง

APR Training

November 8, 2023

26 เม.ย. กฎหมายสื่อสารเพื่อนักสื่อสารและประชาสัมพันธ์ (Communications Law) ตอนที่ 4

การทำความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมายสื่อสารหรือพระราชบัญญัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จะช่วยให้นักประชาสัมพันธ์สื่อสารได้อย่างถูกต้อง ถูกจริยธรรม และถูกกฎหมาย รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎหมายยังเป็นการแสดงความเคารพและความรับผิดชอบต่อผู้ใช้บริการ ผู้ให้บริการ และผู้ให้ข้อมูล ทำให้องค์กรได้รับความไว้วางใจและความเชื่อถือจากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอีกด้วย

APR Training

October 20, 2023

รายชื่อผู้ผ่านการรับรองหลักสูตร เทคนิคการเขียนแบบพีอาร์มือโปร รุ่นที่ 2 (Writing Mastery)

รายนามผู้ได้รับวุฒิบัตรรับรองคุณภาพ Accreditation Program: Expert and Specialist หลักสูตรรายชื่อผู้ผ่านการรับรองหลักสูตร เทคนิคการเขียนแบบพีอาร์มือโปร รุ่นที่ 2 (Writing Mastery) วันที่ 19 ตุลาคม 2566

APR Training

October 19, 2023
1 2 7