fbpx

พันธมิตร

การจัดประชุม อบรมสัมมนา ของ เอพีอาร์ อบรมสัมมนา (APR Training) ส่วนใหญ่ได้รับความสนใจจากกลุ่มผู้บริหารระดับกลาง-สูง อาทิ กรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสาร ฝ่ายการตลาด ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ และผู้จัดการฝ่าย เจ้าหน้าที่อาวุโส ซึ่งมีอำนาจในการตัดสินใจของแต่ละองค์กรในหลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรม

partner

เอพีอาร์ อบรมสัมมนา จัดอบรมสัมมนาเป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่อง โดยในปีนี้ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะเปิดโอกาสให้แก่หน่วยงานต่างๆ ที่มีความสนใจที่จะร่วมกับ เอพีอาร์ ในการเสริมความแข็งแกร่งให้แก่ธุรกิจของท่านในรูปแบบ

  • การจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดผ่านเวทีการประชุม อบรมสัมมนา
  • การเข้าร่วมเป็นผู้สนับสนุนการจัดประชุม อบรมและสัมมนา

สำหรับท่านที่สนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม training@aprtraining.com