fbpx

เอกสารประกอบการบรรยาย กฎหมายสื่อสาร ครั้งที่ 4

การสื่อสารเพื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์ยุคนี้ ต้องระวัง นักสื่อสารและประชาสัมพันธ์ จึงต้องเข้าใจและปฏิบัติตามพระราชบัญญัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร เพื่อป้องกันความขัดแย้ง ความเสียหาย หรือผลกระทบเชิงกฎหมายที่อาจเกิดขึ้น ควบคู่ไปกับการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และรักษาความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

APR Training

May 24, 2024

เอกสารประกอบการบรรยาย กฎหมายสื่อสาร ครั้งที่ 3

การสื่อสารเพื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์ยุคนี้ ต้องระวัง นักสื่อสารและประชาสัมพันธ์ จึงต้องเข้าใจและปฏิบัติตามพระราชบัญญัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร เพื่อป้องกันความขัดแย้ง ความเสียหาย หรือผลกระทบเชิงกฎหมายที่อาจเกิดขึ้น ควบคู่ไปกับการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และรักษาความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

APR Training

January 16, 2024

เอกสารประกอบการบรรยาย กฎหมายสื่อสาร ครั้งที่ 1

การสื่อสารเพื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์ยุคนี้ ต้องระวัง นักสื่อสารและประชาสัมพันธ์ จึงต้องเข้าใจและปฏิบัติตามพระราชบัญญัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร เพื่อป้องกันความขัดแย้ง ความเสียหาย หรือผลกระทบเชิงกฎหมายที่อาจเกิดขึ้น ควบคู่ไปกับการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และรักษาความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

APR Training

October 30, 2023

ที่ปรึกษาสื่อสารแนะปรับแผนสื่อสารเน้นกลุยทธ์เพิ่มบริหารความเสี่ยง ลุยธุรกิจปี 2024

การบริหารสื่อสารยุคดิจิทัล ถึงเวลาองค์กรไทยเน้นบริหารความเสี่ยงชื่อเสียงองค์กร พร้อมพัฒนาทักษะผู้บริหารระดับสูงรับมือสื่อสารภาวะวิกฤต เหตุพฤติกรรมผู้บริโภคปรับแรง ชอบบิดเบือน บันทึก และอุดมดราม่า ที่สำคัญ ความน่าเชื่อถือของผู้บริหารระดับสูงไทยต่ำกว่ามาตรฐานโลก

APR Training

September 28, 2023

วิกฤตชื่อเสียง มหากาพย์ “ปัง” เหตุพลาดวิเคราะห์ความเสี่ยงชื่อเสียงแบรนด์

“เสียเวลาสร้างชื่อเสียงมาหลายปี แต่ล่มสลายเพียงเพราะการกระทำเดียว” หนึ่งในถ้อยความของ เบนจามิน แฟรงคลิน นักวิทยาศาสตร์และนักการเมืองของสหรัฐอเมริกา สะท้อนถึงแนวคิดสินทรัพย์อันทรงคุณค่าที่สุดของแบรนด์ คือ ชื่อเสียง ได้เป็นอย่างดี ด้วยเพราะโลกปัจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงในระดับสังคม ค่านิยม และพฤติกรรมของผู้บริโภคหลายด้าน อันอาจก่อให้เกิดวิกฤตต่อแบรนด์หรือองค์กรได้ตลอดเวลา

APR Training

September 1, 2023

ปัญญาประดิษฐ์กำลังทำลายวิชาชีพนักประชาสัมพันธ์ จริงหรือ?

การเติบโตของสื่อออนไลน์ และการปรับตัวของสื่อออฟไลน์ ทำให้นักประชาสัมพันธ์ต้องปรับตัวอย่างรวดเร็ว ขณะเดียวกัน การเติบโตอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยี โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบปัญญาประดิษฐ์ หรือ Artificial Intelligence (AI) ก็เอื้อประโยชน์ต่อการสื่อสารขององค์กรในเวลาเดียวกัน จนหลายคนมองว่าจะมาแทนที่ “วิชาชีพนักประชาสัมพันธ์” ในที่สุด

APR Training

August 17, 2023