fbpx

23-24 พ.ค. 67 นักบริหารสื่อสารภาวะวิกฤต ยุค AI รุ่นที่ 2 (Crisis Comm Master 2024)

วิกฤตร้อนปี 2024 ความขัดแย้ง เข้าใจผิด การนำเสนอข้อมูลเท็จ ข้อมูลบิดเบือน สื่อหลากหลายร่วมทัวร์กระหน่ำ สื่อหลักนำกระแส นักสื่อสารและประชาส้มพันธ์ต้องปรับกระบวนการและวิธีคิด เพื่อจัดการประเด็นปัญหาและสื่อสารภาวะวิกฤตให้ทันต่อยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลง

APR Training

November 8, 2023

รายชื่อผู้ผ่านการรับรองหลักสูตร เทคนิคการเขียนแบบพีอาร์มือโปร รุ่นที่ 2 (Writing Mastery)

รายนามผู้ได้รับวุฒิบัตรรับรองคุณภาพ Accreditation Program: Expert and Specialist หลักสูตรรายชื่อผู้ผ่านการรับรองหลักสูตร เทคนิคการเขียนแบบพีอาร์มือโปร รุ่นที่ 2 (Writing Mastery) วันที่ 19 ตุลาคม 2566

APR Training

October 19, 2023

19 ต.ค. เทคนิคการเขียนแบบพีอาร์มือโปร รุ่นที่ 2 (Writing Mastery)

สูตรลับ + ทางลัด + AI ช่วยเขียนแบบมือโปร ไม่ต้องจบนิเทศฯ ก็เขียนได้เป๊ะ อัดแน่นเทคนิค 6 ชั่วโมง ในหลักสูตร เทคนิคการเขียนแบบพีอาร์มือโปร รุ่นที่ 2 (Writing Mastery) ตอบโจทย์ภาพลักษณ์ ตรงเป้าหมาย แถมแก้วิกฤต

APR Training

August 8, 2023

รายชื่อผู้ผ่านการรับรองหลักสูตร นักบริหารสื่อสารภาวะวิกฤต ยุค AI (Crisis Comm Master)

รายนามผู้ได้รับวุฒิบัตรรับรองคุณภาพ Accreditation Program: Expert and Specialist หลักสูตร นักบริหารสื่อสารภาวะวิกฤต ยุค AI (Crisis Comm Master) วันที่ 15-16 มิถุนายน 2566

APR Training

June 16, 2023

รายชื่อผู้ผ่านการรับรองหลักสูตร เทคนิคการเขียนเพื่อการสื่อสารและการตลาด ยุค AI (Writing Mastery for Marketing and Communication)

รายนามผู้ได้รับวุฒิบัตรรับรองคุณภาพ Accreditation Program: Expert and Specialist หลักสูตร เทคนิคการเขียนเพื่อการสื่อสารและการตลาด ยุค AI (Writing Mastery for Marketing and Communication) วันที่ 18-19 พฤษภาคม 2566

APR Training

May 18, 2023

เอพีอาร์ ปั้น นักบริหารสื่อสารภาวะวิกฤต รับมือวิกฤตยุค AI

หลักสูตร นักบริหารสื่อสารภาวะวิกฤต ยุค AI จึงได้รวบรวม 11 ประเด็นเรียนรู้ที่จำเป็นในยุคที่ AI เติบโตอย่างรวดเร็ว แบ่งเป็น 3 หมวดได้แก่ หมวดการบริหารสื่อสารภาวะวิกฤต  หมวดการบริหารความสัมพันธ์องค์กรธุรกิจ ภาครัฐ และการล็อบบี้ รวมทั้ง หมวดการสื่อสารกับสื่อมวลชน เพื่อให้สามารถเข้าใจและปรับกลยุทธ์และบริหารการสื่อสารให้สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่ปรับเปลี่ยน ลดความรุนแรงหรือหยุดประเด็นร้อนที่เกิดง่าย วิกฤตที่เกิดเร็วและแรง ทั้งในโลกออนไลน์และออฟไลน์

APR Training

March 7, 2023

เอพีอาร์ เปิดหลักสูตรนักสื่อสารเตรียมพร้อมสู่ยุค AI  “เทคนิคการเขียนเพื่อการสื่อสารการตลาด ยุค AI (Writing Mastery)”

การเขียนเพื่อการสื่อสารและการตลาด ยุค AI จึงมีการพัฒนาแนวทางการเขียนใหม่ ให้เนื้อหาสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ในวงกว้างเป็นมิตรกับระบบออนไลน์ และช่วยสนับสนุนการทำงานของสื่อ เพิ่มยอดการเข้าถึงเนื้อหาได้มากขึ้น รวมทั้ง จำเป็นต้องมีความรู้และความเข้าใจต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร โฆษณาและประชาสัมพันธ์ ตลอดจน นักสื่อสารจะต้องมีความสามารถในการเตรียมพร้อมรับมือกับประเด็นร้อนที่จะเกิดขึ้นได้ทั้งบนโลกออนไลน์และออฟไลน์ ด้วยการชี้แจงผ่านงานเขียนอย่างมืออาชีพ

APR Training

March 7, 2023

15-16 มิ.ย. นักบริหารสื่อสารภาวะวิกฤต ยุค AI (Crisis Comm Master 2023)

เรื่องเด็ด เรื่องร้อน ทัวร์ลงในยุคปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI จะสร้างหรือทำลายองค์กรขึ้นอยู่กับการบริหารสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ถึงเวลาเรียนรู้แนวทางการบริหารสื่อสารภาวะวิกฤตอย่างมืออาชีพ

APR Training

February 15, 2023

18-19 พ.ค. เทคนิคการเขียนเพื่อการสื่อสารและการตลาด ยุค AI (Writing Mastery for Marketing and Communication)

การเติบโตของสื่อออนไลน์ และการปรับตัวของสื่อออฟไลน์ ทำให้นักสื่อสารต้องปรับตัวอย่างรวดเร็ว ขณะเดียวกัน เทคโนโลยีการสื่อสาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบปัญญาประดิษฐ์ หรือ Artificial Intelligence (AI) เอื้อประโยชน์ต่อการสื่อสารขององค์กร ถึงเวลาแล้วที่จะต้องเรียนรู้และปรับเปลี่ยนแนวทางการเขียนเพื่อการสื่อสารและการตลาดให้สามารถตอบโจทย์องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทันต่อยุคปัญญาประดิษฐ์ในปัจจุบัน

APR Training

February 14, 2023