fbpx

23-24 พ.ค. 67 นักบริหารสื่อสารภาวะวิกฤต ยุค AI รุ่นที่ 2 (Crisis Comm Master 2024)

วิกฤตร้อนปี 2024 ความขัดแย้ง เข้าใจผิด การนำเสนอข้อมูลเท็จ ข้อมูลบิดเบือน สื่อหลากหลายร่วมทัวร์กระหน่ำ สื่อหลักนำกระแส นักสื่อสารและประชาส้มพันธ์ต้องปรับกระบวนการและวิธีคิด เพื่อจัดการประเด็นปัญหาและสื่อสารภาวะวิกฤตให้ทันต่อยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลง

APR Training

November 8, 2023

24 พ.ค. กฎหมายสื่อสารเพื่อนักสื่อสารและประชาสัมพันธ์ (Communications Law) ตอนที่ 4

การทำความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมายสื่อสารหรือพระราชบัญญัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จะช่วยให้นักประชาสัมพันธ์สื่อสารได้อย่างถูกต้อง ถูกจริยธรรม และถูกกฎหมาย รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎหมายยังเป็นการแสดงความเคารพและความรับผิดชอบต่อผู้ใช้บริการ ผู้ให้บริการ และผู้ให้ข้อมูล ทำให้องค์กรได้รับความไว้วางใจและความเชื่อถือจากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอีกด้วย

APR Training

October 20, 2023

16 ม.ค. กฎหมายสื่อสารเพื่อนักสื่อสารและประชาสัมพันธ์ (Communications Law) ตอนที่ 3

การทำความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมายสื่อสารหรือพระราชบัญญัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จะช่วยให้นักประชาสัมพันธ์สื่อสารได้อย่างถูกต้อง ถูกจริยธรรม และถูกกฎหมาย รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎหมายยังเป็นการแสดงความเคารพและความรับผิดชอบต่อผู้ใช้บริการ ผู้ให้บริการ และผู้ให้ข้อมูล ทำให้องค์กรได้รับความไว้วางใจและความเชื่อถือจากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอีกด้วย

APR Training

October 19, 2023

23 พ.ย. กฎหมายสื่อสารเพื่อนักสื่อสารและประชาสัมพันธ์ (Communications Law) ตอนที่ 2

การทำความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมายสื่อสารหรือพระราชบัญญัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จะช่วยให้นักประชาสัมพันธ์สื่อสารได้อย่างถูกต้อง ถูกจริยธรรม และถูกกฎหมาย รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎหมายยังเป็นการแสดงความเคารพและความรับผิดชอบต่อผู้ใช้บริการ ผู้ให้บริการ และผู้ให้ข้อมูล ทำให้องค์กรได้รับความไว้วางใจและความเชื่อถือจากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอีกด้วย

APR Training

September 28, 2023

3 พ.ย. กฎหมายสื่อสารเพื่อนักสื่อสารและประชาสัมพันธ์ (Communications Law) ตอนที่ 1

การสื่อสารเป็นส่วนสำคัญของงานของนักประชาสัมพันธ์ ซึ่งต้องรับผิดชอบในการสร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างองค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนั้น นักประชาสัมพันธ์จึงต้องเข้าใจและปฏิบัติตามพระราชบัญญัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร เพื่อป้องกันความขัดแย้ง ความเสียหาย หรือความรับผิดชอบทางกฎหมายที่อาจเกิดขึ้น

APR Training

September 27, 2023

26 ต.ค. นักสื่อสารการเงิน สร้างมูลค่า แก้วิกฤต (Super Financial Communication Management)

เรื่องเงิน ๆ ทอง ๆ เป็นเรื่องใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อองค์กรมีความจำเป็นต้องสื่อสารด้านการเงินไปยังกลุ่มนักลงทุนหรือกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ จะบริหารจัดการหรือวางแนวทางอย่างไร เรียนรู้แบบ Shortcut 6 ชั่วโมง ตอบโจทย์เป้าหมายองค์กร แถมแนวทางแก้วิกฤตที่อาจเกิดขึ้นจากวิทยากรประสบการณ์ตรง

APR Training

August 23, 2023

17 ส.ค. นักปั้นชื่อเสียงและบริหารความเสี่ยงองค์กร (Reputation Maker)

วิเคราะห์ไว้ก่อน เรื่องสุ่มเสี่ยงชื่อเสียงองค์กร
แล้วคุณจะปลุกปั้น “ชื่อเสียง” ได้อย่างเป็นระบบในหลักสูตรนี้ เพราะสินทรัพย์ล้ำค่าที่สุดขององค์กร คือ ชื่อเสียง ใช้เวลายาวนานในการสร้าง แต่สูญสลายได้ในระยะเวลาอันสั้นหากจัดการไม่ดี เรียนรู้การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง และแนวทางการบริหารจัดการ “ชื่อเสียง” อย่างมืออาชีพ

APR Training

June 21, 2023

15-16 มิ.ย. นักบริหารสื่อสารภาวะวิกฤต ยุค AI (Crisis Comm Master 2023)

เรื่องเด็ด เรื่องร้อน ทัวร์ลงในยุคปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI จะสร้างหรือทำลายองค์กรขึ้นอยู่กับการบริหารสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ถึงเวลาเรียนรู้แนวทางการบริหารสื่อสารภาวะวิกฤตอย่างมืออาชีพ

APR Training

February 15, 2023

การบริหารความเสี่ยงด้านชื่อเสียงองค์กร (Reputation Risk Management)

การบริหารความเสี่ยง จะช่วยให้องค์กรสามารถวิเคราะห์ ประเมินผล เหตุการณ์ทั้งภายในและภายนอกขององค์กร อันจะมีผลกระทบต่อการดำเนินงานและชื่อเสียงขององค์กรในระดับความสำคัญ แนวโน้มการเกิดสถานการณ์อันเลวร้าย และการตอบสนองต่อเรื่องนั้นๆ แตกต่างกัน อันนำไปสู่ทิศทางการสื่อสารหรือการจัดการประเด็นสาธารณะ (Issue Management) ที่แตกต่างกันในที่สุด

APR Training

August 2, 2022
1 2