fbpx

16 ก.พ. 67 นักปั้นไอเดียสร้างสรรค์แคมเปญสื่อสาร รุ่นที่ 2 (Creative Power for Comm. Campaign)

ความคิดสร้างสรรค์ฝึกฝนกันได้ เรียนรู้เทคนิคและกลยุทธ์ ปลุกไอเดียเพื่อออกแบบแคมเปญสื่อสารล้ำๆ ด้วยหลักสูตรนี้

admin

October 19, 2023