fbpx

ที่อยู่สำนักงาน

การสมัครอบรม

ที่อยู่สำนักงานใหญ่ เอพีอาร์ อบรมสัมมนา

เอพีอาร์ อบรมสัมมนา
สถาบันฝึกอบรมด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย
บริษัท มาร์เก็ต-คอมส์ จำกัด

12/123 หมู่บ้านวิชั่นวิลล์ 5 ซอยสามัคคี 34 ถนนสามัคคี
ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดนนทุบรี 11000

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105545106536

โทรศัพท์ 02-575-2415-7 ต่อ 15-16
โทรสาร 02-575-2418
โทรศัพท์สายด่วน 094-663-3331

แผนที่ เอพีอาร์