fbpx

Clubhouse ความท้าทายใหม่ในธุรกิจอบรมสัมมนา

กระแส Clubhouse ฟีเวอร์กำลังเบ่งบานไปทั่วโลก ด้วยการเปิดห้องให้สมาชิกมาร่วมระดมความคิดเห็นผ่านทางเสียง พร้อมกับการเชิญกูรูที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในแต่ละด้านมาให้คำแนะนำในหัวข้อที่ถูกำหนดขึ้น จนเกิดคำถามว่าการเกิดขึ้นของ Clubhouse จะกระทบกับธุรกิจอบรมสัมมนามากน้อยแค่ไหน

สราวุธ บูรพาพัธ วิทยากรที่ปรึกษาสถาบันอบรมสัมมนา เอพีอาร์ ฝึกอบรมด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์  ซึ่งเปิดให้บริการฝึกอบรมด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 รวมกว่า 100 หลักสูตร จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในหน่วยงานต่าง ๆ รวมกว่า 150 คนทั้งในระดับชาติและนานาชาติ กล่าวถึงเรื่องนี้ว่า

“ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563 ธุรกิจอบรมสัมมนา ได้รับผลกระทบอย่างชัดเจนจากสถานการณ์การแพร่ระบาด Covid-19 จากเดิมที่เคยจัดอบรมสัมมนาในห้องประชุมของโรงแรมหรือสำนักงานของลูกค้าเป็นประจำทุกเดือน จำเป็นต้องยกเลิกไปทั้งหมด”

สราวุธ บูรพาพัธ วิทยากรที่ปรึกษารสถาบันอบรมสัมมนา เอพีอาร์ 
clubhouse

วิทยากรที่ปรึกษา เอพีอาร์ กล่าวถึงการปรับกลยุทธ์จากการสัมมนาในห้องไปสู่ระบบออนไลน์ว่า สถาบันได้นำเทคโนโลยีการประชุมด้วยโปรแกรม Zoom เข้ามาใช้ และปรับรูปแบบการอบรมสัมมนาใหม่ โดยแบ่งช่วงเวลาเรียนจากเดิม หลักสูตรระยะสั้นเรียนต่อเนื่อง 6 ชั่วโมงภายใน 1 วัน เป็นเรียน 4 ครั้ง ๆ ละ 1 ชั่วโมงครึ่งต่อวัน ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมต่อครั้งสำหรับผู้เข้าอบรม ไม่ล้าเกินไปกับการจ้องมองหน้าจอคอมพิวเตอร์ และมีสมาธิในการเรียนรู้ แต่ผลตอบรับไม่ดีเท่ากับการอบรมแบบปกติ เพราะผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่ของสถาบันยังเห็นว่า การเรียนรู้ในห้องประชุมยังเป็นรูปแบบที่เหมาะสมทั้งในแง่ความน่าสนใจ บรรยากาศช่วยส่งเสริมการเรียนรู้มากกว่า

“ล่าสุด เร็ว ๆ นี้ กระแสนิยมแอป Clubhouse มาพร้อมกับมาตรการผ่อนคลาย Covid-19 ของภาครัฐ ในด้านธุรกิจอบรมสัมมนา สถาบันคงพิจารณาเลือกจัดการอบรมในห้องประชุมเป็นหลัก ส่วนการนำแอป Clubhouse มาใช้คงเป็นเพียงส่วนเสริม โดยพิจารณาจากพฤติกรรมและความสนใจของผู้ใช้แอปเป็นหลัก เช่น อาจเลือกใช้ในบางหลักสูตรหรือหัวข้อที่ไม่ได้เน้นในความลึกของเนื้อหาในระดับวิชาชีพ หรือ เลือกใช้นำเสนอมุมมอง ความคิด แลกเปลี่ยนประสบการณ์ คล้ายกับการจัด TedTalk ที่ให้วิทยากรหลายท่านมานำเสนอประเด็น หรือจุดประกายความคิดในเวลาสั้น ๆ คนละ 3-5 นาที เป็นต้น เพราะด้วยข้อจำกัดของแอปที่กำหนดกลุ่มผู้ใช้งานไว้เพียงระบบ iOS และรูปแบบการสื่อสารที่ใช้แต่เพียง เสียง อาจไม่ตอบโจทย์ของเนื้อหาการอบรมสัมมนาของสถาบันในหลายหัวข้อ ที่มีเนื้อหาและรายละเอียดเฉพาะเรื่อง จำเป็นต้องมีเอกสารประกอบ นำเสนอด้วยภาพนิ่งหรือวิดีโอ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจมากขึ้น หรือการอบรมบางอย่างจำเป็นต้องมีการฝึกปฏิบัติ ดังนั้น แอป Clubhouse คงไม่ได้เปลี่ยนรูปแบบธุรกิจการจัดอบรมสัมมนา แต่จะเป็นส่วนช่วยเสริมให้กับธุรกิจ ด้วยการนำเสนอหลักสูตรให้เหมาะกับพฤติกรรมของผู้ใช้แอป Clubhouse มากกว่า” สราวุธ บูรพาพัธ กล่าวสรุป

ข้อมูลจากสยามธุรกิจ : https://siamturakij.com/news/35342-Clubhouse-ความท้าทายใหม่ในธุรกิจอบรมสัมมนา