fbpx

ก.ล.ต. พัฒนาศักยภาพการบริหารสื่อสารภาวะวิกฤต พร้อมรับมือประเด็นต่างๆ ในยุคดิจิทัล

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) จัดอบรมพัฒนาทักษะด้านการสื่อสาร “การบริหารสื่อสารภาวะวิกฤต” เพื่อให้สามารถบริหารจัดการประเด็นหรือโอกาสการเกิดวิกฤตต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมในโลกยุคดิจิทัล วิทยากรโดย สราวุธ บูรพาพัธ ที่ปรึกษาด้านการสื่อสารเชิงกลยุทธ์

APR Training

January 31, 2024