fbpx

APR Training คือใคร

เอพีอาร์ อบรมสัมมนา (A>PR Training) เป็นฝ่ายงานหนึ่งของ บริษัท มาร์เก็ต-คอมส์ จำกัด เริ่มต้นให้บริการด้านการอบรมสัมมนา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 มุ่งเน้นเฉพาะหลักสูตรนิเทศศาสตร์หรือการสื่อสารให้กับหน่วยงานและองค์กร เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ การประยุกต์ใช้ การบริหารและดำเนินการในองค์ความรู้ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

APR Training

August 1, 2022

ที่อยู่สำนักงาน

เอพีอาร์ อบรมสัมมนา สถาบันฝึกอบรมด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย บริษัท มาร์เก็ต-คอมส์ จำกัด 12/123 หมู่บ้านวิชั่นวิลล์ 5 ซอยสามัคคี 34 ถนนสามัคคี ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดนนทุบรี 11000

APR Training

August 1, 2022

Clubhouse ความท้าทายใหม่ในธุรกิจอบรมสัมมนา

กระแส Clubhouse ฟีเวอร์กำลังเบ่งบานไปทั่วโลก ด้วยการเปิดห้องให้สมาชิกมาร่วมระดมความคิดเห็นผ่านทางเสียง พร้อมกับการเชิญกูรูที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในแต่ละด้านมาให้คำแนะนำในหัวข้อที่ถูกำหนดขึ้น จนเกิดคำถามว่าการเกิดขึ้นของ Clubhouse จะกระทบกับธุรกิจอบรมสัมมนามากน้อยแค่ไหน

APR Training

February 25, 2021

นิเทศศาสตร์ จุฬาฯ จับมือ เอพีอาร์ จุดประกายการวางแผนสื่อสารให้แก่องค์กรธุรกิจก่อนเข้าสู่ AEC

เมื่อเร็วๆ นี้ ศูนย์ให้คำปรึกษาด้านการสื่อสาร คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ เอพีอาร์ อบรมสัมมนา บริษัท มาร์เก็ต-คอมส์ จำกัด ได้จัดงานประชุมด้านการสื่อสารระดับชาติครั้งที่ 1 เรื่อง การบริหารสื่อสารเพื่อเตรียมความพร้อมก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

APR Training

February 4, 2013