fbpx

เทคนิคการพูดในที่ประชุมชน (Public Speaking)

การวางแผนจัดการกับเนื้อหา ความประหม่า การเตรียมพร้อมในด้านต่างๆ จำเป็นต่อนักสื่อสารที่จะต้องขึ้นกล่าวหรือพูดในที่ประชุมชน หรือ พื้นที่สาธารณะ โดยไม่เกิดความประหม่า ตระหนก หรือหลงประเด็น โดยหัวใจสำคัญของหลักสูตรนี้คือ การฝึกฝนและเตรียมพร้อม

APR Training

August 1, 2022