fbpx

การยื่นเรื่องเพื่อขอลดหย่อนภาษี 200%

การยื่นเรื่องเพื่อขอลดหย่อนทางภาษี 200% ตามคู่มือสิทธิประโยชน์การฝึกอบรมฝีมือแรงงาน พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 กำหนดให้บริษัทสามารถนำค่าใช้จ่ายในการพัฒนาฝีมือแรงงานไปลดหย่อนภาษีได้ 200% ซึ่งการฝึกอบรมยกระดับฝีมือแรงงานมี 2 กรณี ดังนี้

admin

August 1, 2022