fbpx

การบริหารสื่อสารองค์กร

การเรียนรู้เทคนิคและบริหารการสื่อสารสำหรับระดับหัวหน้างานและระดับปฏิบัติการ เพื่อเสริมประสิทธิภาพการสื่อสารด้วยกลยุทธ์และกลวิธีสื่อสารประชาสัมพันธ์ ผ่านรูปแบบกิจกรรม เครื่องมือ และช่องทางการสื่อสาร ทั้งการสื่อสารภายในองค์กร และสื่อสารภายนอกองค์กร จึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับองค์กรสมัยใหม่ ณ ปัจจุบัน เพราะไม่เพียงแต่จะช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมายเท่านั้น แต่ยังช่วยให้แต่ละบุคคลบรรลุเป้าหมายของตนเอง โดยสามารถปรับใช้ในชีวิตประจำวัน สังคมการทำงาน รวมทั้งสร้างสมดุลระหว่างเป้าหมายส่วนบุคคลและองค์กรได้อีกด้วย

admin

August 2, 2022

นิเทศศาสตร์ จุฬาฯ จับมือ เอพีอาร์ จุดประกายการวางแผนสื่อสารให้แก่องค์กรธุรกิจก่อนเข้าสู่ AEC

เมื่อเร็วๆ นี้ ศูนย์ให้คำปรึกษาด้านการสื่อสาร คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ เอพีอาร์ อบรมสัมมนา บริษัท มาร์เก็ต-คอมส์ จำกัด ได้จัดงานประชุมด้านการสื่อสารระดับชาติครั้งที่ 1 เรื่อง การบริหารสื่อสารเพื่อเตรียมความพร้อมก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

admin

February 4, 2013