fbpx

ใบสมัคร นักปั้นชื่อเสียงและบริหารความเสี่ยงองค์กร (Reputation Maker)

ใบสมัคร หลักสูตร นักปั้นชื่อเสียงและบริหารความเสี่ยงองค์กร (Reputation Maker) จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องการบริหารความเสี่ยงด้านชื่อเสียงขององค์กร และการบริหารชื่อเสียงองค์กร เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการสื่อสาร ป้องกันและลดความรุนแรงอันอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต

APR Training

June 21, 2023