fbpx

วิกฤตชื่อเสียง มหากาพย์ “ปัง” เหตุพลาดวิเคราะห์ความเสี่ยงชื่อเสียงแบรนด์

“เสียเวลาสร้างชื่อเสียงมาหลายปี แต่ล่มสลายเพียงเพราะการกระทำเดียว” หนึ่งในถ้อยความของ เบนจามิน แฟรงคลิน นักวิทยาศาสตร์และนักการเมืองของสหรัฐอเมริกา สะท้อนถึงแนวคิดสินทรัพย์อันทรงคุณค่าที่สุดของแบรนด์ คือ ชื่อเสียง ได้เป็นอย่างดี ด้วยเพราะโลกปัจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงในระดับสังคม ค่านิยม และพฤติกรรมของผู้บริโภคหลายด้าน อันอาจก่อให้เกิดวิกฤตต่อแบรนด์หรือองค์กรได้ตลอดเวลา

aprtraining

September 1, 2023

ปัญญาประดิษฐ์กำลังทำลายวิชาชีพนักประชาสัมพันธ์ จริงหรือ?

การเติบโตของสื่อออนไลน์ และการปรับตัวของสื่อออฟไลน์ ทำให้นักประชาสัมพันธ์ต้องปรับตัวอย่างรวดเร็ว ขณะเดียวกัน การเติบโตอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยี โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบปัญญาประดิษฐ์ หรือ Artificial Intelligence (AI) ก็เอื้อประโยชน์ต่อการสื่อสารขององค์กรในเวลาเดียวกัน จนหลายคนมองว่าจะมาแทนที่ “วิชาชีพนักประชาสัมพันธ์” ในที่สุด

aprtraining

August 17, 2023

เอพีอาร์ ปั้น นักบริหารสื่อสารภาวะวิกฤต รับมือวิกฤตยุค AI

หลักสูตร นักบริหารสื่อสารภาวะวิกฤต ยุค AI จึงได้รวบรวม 11 ประเด็นเรียนรู้ที่จำเป็นในยุคที่ AI เติบโตอย่างรวดเร็ว แบ่งเป็น 3 หมวดได้แก่ หมวดการบริหารสื่อสารภาวะวิกฤต  หมวดการบริหารความสัมพันธ์องค์กรธุรกิจ ภาครัฐ และการล็อบบี้ รวมทั้ง หมวดการสื่อสารกับสื่อมวลชน เพื่อให้สามารถเข้าใจและปรับกลยุทธ์และบริหารการสื่อสารให้สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่ปรับเปลี่ยน ลดความรุนแรงหรือหยุดประเด็นร้อนที่เกิดง่าย วิกฤตที่เกิดเร็วและแรง ทั้งในโลกออนไลน์และออฟไลน์

admin

March 7, 2023

เอพีอาร์ เปิดหลักสูตรนักสื่อสารเตรียมพร้อมสู่ยุค AI  “เทคนิคการเขียนเพื่อการสื่อสารการตลาด ยุค AI (Writing Mastery)”

การเขียนเพื่อการสื่อสารและการตลาด ยุค AI จึงมีการพัฒนาแนวทางการเขียนใหม่ ให้เนื้อหาสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ในวงกว้างเป็นมิตรกับระบบออนไลน์ และช่วยสนับสนุนการทำงานของสื่อ เพิ่มยอดการเข้าถึงเนื้อหาได้มากขึ้น รวมทั้ง จำเป็นต้องมีความรู้และความเข้าใจต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร โฆษณาและประชาสัมพันธ์ ตลอดจน นักสื่อสารจะต้องมีความสามารถในการเตรียมพร้อมรับมือกับประเด็นร้อนที่จะเกิดขึ้นได้ทั้งบนโลกออนไลน์และออฟไลน์ ด้วยการชี้แจงผ่านงานเขียนอย่างมืออาชีพ

admin

March 7, 2023

Clubhouse ความท้าทายใหม่ในธุรกิจอบรมสัมมนา

กระแส Clubhouse ฟีเวอร์กำลังเบ่งบานไปทั่วโลก ด้วยการเปิดห้องให้สมาชิกมาร่วมระดมความคิดเห็นผ่านทางเสียง พร้อมกับการเชิญกูรูที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในแต่ละด้านมาให้คำแนะนำในหัวข้อที่ถูกำหนดขึ้น จนเกิดคำถามว่าการเกิดขึ้นของ Clubhouse จะกระทบกับธุรกิจอบรมสัมมนามากน้อยแค่ไหน

admin

February 25, 2021

4 กูรู เอพีอาร์ เผยเทรนด์สื่อสาร เน้นเจาะตลาดเฉพาะกลุ่ม

เอพีอาร์ อบรมสัมมนา จับมือ 4 กูรู นำโดย ดร. เสรี วงษ์มณฑา นายอิทธิบูรณ์ นุกูลการ นางสาวธิดาดล และนางสาวณัญญนัดดา ตัณฑไพบูลย์ เผยเทรนด์สื่อสารยุคดิจิทัล นักสื่อสารต้องหันมาสื่อสารในตลาดเฉพาะกลุ่ม เปิดหลักสูตรบริหารสื่อสาร NICHE COMMUNICATION

admin

July 3, 2019

นิเทศศาสตร์ จุฬาฯ จับมือ เอพีอาร์ จุดประกายการวางแผนสื่อสารให้แก่องค์กรธุรกิจก่อนเข้าสู่ AEC

เมื่อเร็วๆ นี้ ศูนย์ให้คำปรึกษาด้านการสื่อสาร คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ เอพีอาร์ อบรมสัมมนา บริษัท มาร์เก็ต-คอมส์ จำกัด ได้จัดงานประชุมด้านการสื่อสารระดับชาติครั้งที่ 1 เรื่อง การบริหารสื่อสารเพื่อเตรียมความพร้อมก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

admin

February 4, 2013