fbpx

21 ก.ย. เทคนิคการสื่อสารบริหารความขัดแย้ง (Communication Technique for Conflict Management)

สัญญานอันตรายของความขัดแย้งมาอย่างไร รูปแบบและเหตุการณ์ความขัดแย้งส่งผลร้ายต่อองค์กร จะจัดการให้มีประสิทธิภาพได้อย่างไร เรียนรู้และเข้าใจบุคลิกลักษณะ รูปแบบการสื่อสารของแต่ละบุคคลในองค์กรเพื่อให้สามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

admin

August 2, 2023