fbpx

26 ต.ค. นักสื่อสารการเงิน สร้างมูลค่า แก้วิกฤต (Super Financial Communication Management)

เรื่องเงิน ๆ ทอง ๆ เป็นเรื่องใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อองค์กรมีความจำเป็นต้องสื่อสารด้านการเงินไปยังกลุ่มนักลงทุนหรือกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ จะบริหารจัดการหรือวางแนวทางอย่างไร เรียนรู้แบบ Shortcut 6 ชั่วโมง ตอบโจทย์เป้าหมายองค์กร แถมแนวทางแก้วิกฤตที่อาจเกิดขึ้นจากวิทยากรประสบการณ์ตรง

admin

August 23, 2023

รายชื่อผู้ผ่านการรับรองหลักสูตร เปิดไอเดียล้ำ ปั้นเรื่องราวและแคมเปญ (Creative Power for Storytelling and Campaign)

รายนามผู้ได้รับวุฒิบัตรรับรองคุณภาพ Accreditation Program: Expert and Specialist รายชื่อผู้ผ่านการรับรองหลักสูตร ปั้นเรื่องราวและแคมเปญ (Creative Power for Storytelling and Campaign) วันที่ 18 สิงหาคม 2566

admin

August 18, 2023

รายชื่อผู้ผ่านการรับรองหลักสูตร นักปั้นชื่อเสียงและบริหารความเสี่ยงองค์กร (Reputation Maker)

รายนามผู้ได้รับวุฒิบัตรรับรองคุณภาพ Accreditation Program: Expert and Specialist หลักสูตรรายชื่อผู้ผ่านการรับรองหลักสูตร นักปั้นชื่อเสียงและบริหารความเสี่ยงองค์กร (Reputation Maker) วันที่ 17 สิงหาคม 2566

admin

August 17, 2023

19 ต.ค. เทคนิคการเขียนแบบพีอาร์มือโปร รุ่นที่ 2 (Writing Mastery)

สูตรลับ + ทางลัด + AI ช่วยเขียนแบบมือโปร ไม่ต้องจบนิเทศฯ ก็เขียนได้เป๊ะ อัดแน่นเทคนิค 6 ชั่วโมง ในหลักสูตร เทคนิคการเขียนแบบพีอาร์มือโปร รุ่นที่ 2 (Writing Mastery) ตอบโจทย์ภาพลักษณ์ ตรงเป้าหมาย แถมแก้วิกฤต

admin

August 8, 2023

28 ก.ย. การพัฒนาทักษะการสื่อสาร (Effective Communication)

อุปสรรคของการดำเนินงานและพัฒนาองค์กร มักเกิดจากจุดเล็ก ๆ นั่นคือ การสื่อสารระหว่างบุคคลและกลุ่มบุคคล ไม่ว่าจะเป็น การติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงานภายในองค์กร การอธิบายหรือการนำเสนอแนวคิดหรือรายงาน จนก่อให้เกิดความเข้าใจผิด หลงประเด็น ทำให้การบรรลุสู่เป้าหมายขององค์กรนั้นเป็นไปได้ยาก ดังนั้น การพัฒนาทักษะการสื่อสาร จึงเป็นทางออกที่จะทำให้บุคลากรเข้าใจและพัฒนาให้สามารถบริหารจัดการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

admin

August 8, 2023

21 ก.ย. เทคนิคการสื่อสารบริหารความขัดแย้ง (Communication Technique for Conflict Management)

สัญญานอันตรายของความขัดแย้งมาอย่างไร รูปแบบและเหตุการณ์ความขัดแย้งส่งผลร้ายต่อองค์กร จะจัดการให้มีประสิทธิภาพได้อย่างไร เรียนรู้และเข้าใจบุคลิกลักษณะ รูปแบบการสื่อสารของแต่ละบุคคลในองค์กรเพื่อให้สามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

admin

August 2, 2023

18 ส.ค. เปิดไอเดียล้ำ ปั้นเรื่องราวและแคมเปญ (Creative Power for Storytelling and Campaign)

ความคิดตัน หมดมุก  ไม่ Creative ความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาได้ เปิดไอเดียล้ำๆ กับหลักสูตรนี้ เพราะข้อมูลข่าวสารและกระแสต่างๆ เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว องค์กรต้องพัฒนา “ความคิดสร้างสรรค์” ให้สื่อสารเรื่องราวอย่างมีโดดเด่น และสร้างสรรค์แคมเปญสื่อสารให้ตราตรึงใจกลุ่มเป้าหมาย อันเป็น หัวใจสำคัญ ของการสื่อสารในปัจจุบัน

admin

June 22, 2023

17 ส.ค. นักปั้นชื่อเสียงและบริหารความเสี่ยงองค์กร (Reputation Maker)

วิเคราะห์ไว้ก่อน เรื่องสุ่มเสี่ยงชื่อเสียงองค์กร
แล้วคุณจะปลุกปั้น “ชื่อเสียง” ได้อย่างเป็นระบบในหลักสูตรนี้ เพราะสินทรัพย์ล้ำค่าที่สุดขององค์กร คือ ชื่อเสียง ใช้เวลายาวนานในการสร้าง แต่สูญสลายได้ในระยะเวลาอันสั้นหากจัดการไม่ดี เรียนรู้การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง และแนวทางการบริหารจัดการ “ชื่อเสียง” อย่างมืออาชีพ

admin

June 21, 2023

15-16 มิ.ย. นักบริหารสื่อสารภาวะวิกฤต ยุค AI (Crisis Comm Master 2023)

เรื่องเด็ด เรื่องร้อน ทัวร์ลงในยุคปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI จะสร้างหรือทำลายองค์กรขึ้นอยู่กับการบริหารสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ถึงเวลาเรียนรู้แนวทางการบริหารสื่อสารภาวะวิกฤตอย่างมืออาชีพ

admin

February 15, 2023