fbpx

ศูนย์ขับเคลื่อนฯ ป.ป.ท. ปลุกพลัง AI สู่การสื่อสารยุคใหม่

ในยุคที่ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และนวัตกรรมเทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาและการบริหารงานของภาครัฐ ศูนย์ขับเคลื่อนการบริการภาครัฐสำหรับนักลงทุนและชาวต่างชาติของสำนักงาน ป.ป.ท. ได้จัดกิจกรรมสัมมนาเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารเชิงกลยุทธ์และการใช้ AI ให้กับบุคลากรของสำนักงาน ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ โดยมีวิทยากรจากเอพีอาร์ อบรมสัมมนา นายสราวุธ บูรพาพัธ ผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารสมัยใหม่ มาร่วมแชร์ประสบการณ์และเทคนิคการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพในงานบริการภาครัฐ

APR Training

May 14, 2024