fbpx

23-24 พ.ค. 67 นักบริหารสื่อสารภาวะวิกฤต ยุค AI รุ่นที่ 2 (Crisis Comm Master 2024)

วิกฤตร้อนปี 2024 ความขัดแย้ง เข้าใจผิด การนำเสนอข้อมูลเท็จ ข้อมูลบิดเบือน สื่อหลากหลายร่วมทัวร์กระหน่ำ สื่อหลักนำกระแส นักสื่อสารและประชาส้มพันธ์ต้องปรับกระบวนการและวิธีคิด เพื่อจัดการประเด็นปัญหาและสื่อสารภาวะวิกฤตให้ทันต่อยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลง

APR Training

November 8, 2023

รายชื่อผู้ผ่านการรับรองหลักสูตร นักบริหารสื่อสารภาวะวิกฤต ยุค AI (Crisis Comm Master)

รายนามผู้ได้รับวุฒิบัตรรับรองคุณภาพ Accreditation Program: Expert and Specialist หลักสูตร นักบริหารสื่อสารภาวะวิกฤต ยุค AI (Crisis Comm Master) วันที่ 15-16 มิถุนายน 2566

APR Training

June 16, 2023

เอพีอาร์ ปั้น นักบริหารสื่อสารภาวะวิกฤต รับมือวิกฤตยุค AI

หลักสูตร นักบริหารสื่อสารภาวะวิกฤต ยุค AI จึงได้รวบรวม 11 ประเด็นเรียนรู้ที่จำเป็นในยุคที่ AI เติบโตอย่างรวดเร็ว แบ่งเป็น 3 หมวดได้แก่ หมวดการบริหารสื่อสารภาวะวิกฤต  หมวดการบริหารความสัมพันธ์องค์กรธุรกิจ ภาครัฐ และการล็อบบี้ รวมทั้ง หมวดการสื่อสารกับสื่อมวลชน เพื่อให้สามารถเข้าใจและปรับกลยุทธ์และบริหารการสื่อสารให้สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่ปรับเปลี่ยน ลดความรุนแรงหรือหยุดประเด็นร้อนที่เกิดง่าย วิกฤตที่เกิดเร็วและแรง ทั้งในโลกออนไลน์และออฟไลน์

APR Training

March 7, 2023

15-16 มิ.ย. นักบริหารสื่อสารภาวะวิกฤต ยุค AI (Crisis Comm Master 2023)

เรื่องเด็ด เรื่องร้อน ทัวร์ลงในยุคปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI จะสร้างหรือทำลายองค์กรขึ้นอยู่กับการบริหารสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ถึงเวลาเรียนรู้แนวทางการบริหารสื่อสารภาวะวิกฤตอย่างมืออาชีพ

APR Training

February 15, 2023