fbpx

นิเทศศาสตร์ จุฬาฯ จับมือ เอพีอาร์ จุดประกายการวางแผนสื่อสารให้แก่องค์กรธุรกิจก่อนเข้าสู่ AEC

เมื่อเร็วๆ นี้ ศูนย์ให้คำปรึกษาด้านการสื่อสาร คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ เอพีอาร์ อบรมสัมมนา บริษัท มาร์เก็ต-คอมส์ จำกัด ได้จัดงานประชุมด้านการสื่อสารระดับชาติครั้งที่ 1 เรื่อง การบริหารสื่อสารเพื่อเตรียมความพร้อมก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

APR Training

February 4, 2013