fbpx

ศูนย์ขับเคลื่อนฯ ป.ป.ท. ปลุกพลัง AI สู่การสื่อสารยุคใหม่

ในยุคที่ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และนวัตกรรมเทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาและการบริหารงานของภาครัฐ ศูนย์ขับเคลื่อนการบริการภาครัฐสำหรับนักลงทุนและชาวต่างชาติของสำนักงาน ป.ป.ท. ได้จัดกิจกรรมสัมมนาเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารเชิงกลยุทธ์และการใช้ AI ให้กับบุคลากรของสำนักงาน ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ โดยมีวิทยากรจากเอพีอาร์ อบรมสัมมนา นายสราวุธ บูรพาพัธ ผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารสมัยใหม่ มาร่วมแชร์ประสบการณ์และเทคนิคการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพในงานบริการภาครัฐ

การสัมมนาครั้งนี้มุ่งเน้นที่การทำความเข้าใจและการปรับใช้เทคโนโลยี AI ในการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ที่สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการให้บริการของภาครัฐให้ก้าวทันสมัย และตอบโจทย์ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิผล กิจกรรมประกอบด้วยการบรรยายทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติจริง ซึ่งไม่เพียงแต่ส่งผลให้บุคลากรของ ป.ป.ท. ได้รับความรู้เท่านั้น แต่ยังสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนากระบวนการและการบริการต่างๆ ได้ดียิ่งขึ้น

นายสราวุธ บูรพาพัธ ที่ปรึกษาการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ กล่าวว่า “การปรับตัวเข้ากับเทคโนโลยีใหม่ๆ ไม่ใช่เพียงการเรียนรู้เครื่องมือใหม่ แต่ยังรวมถึงการเปลี่ยนแปลงวิธีคิดและกระบวนการทำงานให้สามารถสร้างสรรค์และนำเสนอบริการที่เข้าถึงและตอบสนองได้ถูกจุดและเร็วขึ้น” การบรรยายครั้งนี้ เน้นที่กระบวนการคิด วิเคราะห์ รวมทั้งการใช้ AI ในการสร้างสรรค์เนื้อหาที่เหมาะสมสำหรับกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารและการจัดการข้อมูลภายในองค์กร

การจัดกิจกรรมนี้ไม่เพียงแต่เป็นการยกระดับทักษะของบุคลากรเท่านั้น แต่ยังเป็นการตอบสนองต่อความต้องการของประเทศในการสร้างระบบบริการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย โดยผ่านกระบวนการที่ใช้นวัตกรรมเป็นหลัก นำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาการให้บริการและการบริหารงานของตนเอง

ศูนย์ขับเคลื่อนการบริการภาครัฐสำหรับนักลงทุนและชาวต่างชาติของสำนักงาน ป.ป.ท.

กิจกรรมนี้ไม่เพียงแต่ทำให้ผู้เข้าร่วมมีโอกาสพัฒนาทักษะเท่านั้น แต่ยังเป็นการเปิดประตูสู่การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีใหม่ๆ ในการพัฒนางานบริการของภาครัฐไทยให้ก้าวไกลและสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล ผู้ที่สนใจสามารถติดตามข้อมูลและกิจกรรมของสำนักงาน ป.ป.ท. ได้ที่เว็บไซต์อย่างเป็นทางการและช่องทางโซเชียลมีเดียของสำนักงาน


ประเมินผลหลักสูตรการอบรมสัมมนา
หลักสูตรนี้ได้รับการประเมินจากกลุ่มผู้เข้าอบรมสัมมนา ดังนี้
1. ด้านเนื้อหาหลักสูตรการอบรม ได้รับคะแนนรวมระดับดีมาก 93 คะแนน จาก 100 คะแนน
2. ด้านวิทยากรหลักสูตรการอบรม ได้รับคะแนนรวมระดับดีมาก 93 คะแนน จาก 100 คะแนน

ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นจากผู้เข้าอบรม

วิทยากร สราวุธ บูรพาพัธ

ศูนย์ขับเคลื่อนการบริการภาครัฐสำหรับนักลงทุนและชาวต่างชาติของสำนักงาน ป.ป.ท.
ศูนย์ขับเคลื่อนการบริการภาครัฐสำหรับนักลงทุนและชาวต่างชาติของสำนักงาน ป.ป.ท.
ศูนย์ขับเคลื่อนการบริการภาครัฐสำหรับนักลงทุนและชาวต่างชาติของสำนักงาน ป.ป.ท.
ศูนย์ขับเคลื่อนการบริการภาครัฐสำหรับนักลงทุนและชาวต่างชาติของสำนักงาน ป.ป.ท.
ศูนย์ขับเคลื่อนการบริการภาครัฐสำหรับนักลงทุนและชาวต่างชาติของสำนักงาน ป.ป.ท.